Entreprenad som företag

Entreprenad syftar ofta på företag verksamma inom bygg- och anläggningsverksamheter men används även i andra typer av branscher. Ordet entreprenad syftar till ett beslut mellan en kund och en entreprenör gällande ett arbete eller en produkt som beslutats om i förväg kan ordet entreprenad också användas i många fler branscher. Det är inte heller nödvändigt att ordet syftar till just något materiellt utan kan också handla om reellt arbete.

Det innebär också att en entreprenör inte nödvändigtvis arbetar inom bygg- och anläggningsverksamhet utan kan även arbete inom försäljning och liknande yrken. En entreprenör är oftast en egenföretagare som är ambitiös och driftig i det dem gör.

När man talar om entreprenadföretag inom byggbranschen syftar man på flera olika typer av arbete. Det kan handla om dels simplare arbeten men också om större och mer omfattande projekt som att bygga broar eller höghus. Det finns också olika entreprenadformer, till exempel generalentreprenad, delad entreprenad och totalentreprenad. Det finns också fler beroende på vilket sammanhang man talar om som du kan läsa mer om.